1

حقوق بشر زنان تحت فشار شدید بین المللی است

برابری جنسیتی و حقوق مربوط به تنظیم خانواده و سلامت جنسی در مذاکرات بین المللی در 10-15 سال گذشته بسیار بحث برانگیز شده است. کشورهای محافظه کار و گروه های مذهبی از نقاط مختلف جهان به طور فعال در حال لابی گری برای مخالفت و تضعیف توافقنامه های بین المللی هستند. به ویژه ، حقوق مربوط به سقط جنین ایمن، پیشگیری از بارداری، اقلیت های جنسی، ختنه جنسی، نوجوانی و جوانان و اچ آی وی مثبت(1) موضوعات بحث برانگیزی است که توافق بر سر آنها دشوار است. برخی نگران هستند که اجلاس جدید حقوق زنان در سازمان ملل متحد که برای بررسی مجدد توافقنامه های فعلی باز می شود، منجر به حذف حقوقی شود که قبلاً به دست آمده است.

کنوانسیون استانبول یک توافق بین المللی در زمینه پیشگیری و مبارزه با خشونت در روابط نزدیک(خانواده) است. این کنوانسیون از دولتها می خواهد تا قانونی را برای تعقیب خشونت خانگی و سوءاستفاده های مشابه و تجاوز زناشویی و ختنه زنان به تصویب برسانند. اخیراً در مارس 2021  رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که از کنوانسیون خارج شده است. ترکیه علیرغم امضای این توافق هرگز آنرا به مرحله احرا نگذاشته بود. مطابق ماده 80 کنوانسیون، خروج ترکیه از 1 ژوئیه 2021، سه ماه پس از آنکه این کشور رسماً تصمیم خود را به دبیرکل شورای اروپا اعلام کرد، اجرا می شود. مجارستان، اسلواکی و بلغارستان نیز از بخش هایی از کنوانسیون توافق خارج شده اند و دولت لهستان نیز تهدید به انجام این کار می کند.

استدلال هایی که علیه کنوانسیون استفاده می شود متفاوت است. در ترکیه، این کنوانسیون ضد اسلامی نامیده شده و تهدیدی برای ارزش های سنتی خانواده محسوب میشود. هم در ترکیه و هم در لهستان ادعا می شود که این کنوانسیون مفهوم جنسیت را تهدید کرده و راه را برای حقوق همجنس بازان هموار می کند. بازیگران محافظه کار اغلب سعی می کنند حقوق مربوط به تنظیم خانواده و سلامت جنسی را به عنوان تلاشی غربی برای تضعیف ارزشهای مذهبی و فرهنگی محلی نشان دهند. بطور کلی در ارزشهای خانوادگی اغلب بر حقوق زنان، جوانان و اقلیتهای جنسی تأکید می شود. خشونت خانگی و قتل زن همچنان یک مشکل جدی در ترکیه است در سال گذشته، 300 زن کشته شدند و این نرخ در حال افزایش است، طی سه ماهه اول  سال دو هزار و بیست و یک، مجموعا77 زن کشته شده اند. خروج از کنوانسیون استانبول حمله مستقیم به حقوق زنان به طور کلی و نقص حقوق زنان جوان مدرن به طور خاص است.

در میان اعضای شورای اروپا، تنها آذربایجان و روسیه کنوانسیون استانبول را امضا نکردند. در سال 2017 ولادیمیر پوتین، با حمایت کلیسای ارتدوکس، طی اصلاحیه ای قانونی از خشونت خانوادگی که منجر به آسیب فیزیکی قابل توجه نمی شوند و فقط یک بار در سال اتفاق افتد، جرم زدایی کرد. این عمل در واقع نقض آشکار حقوق بشر و نقض حقوق زنان است.

کنوانسیون استانبول، به طور رسمی کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت در روابط نزدیک (خانواده)، یک کنوانسیون بین المللی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت در روابط نزدیک است. در سال 2017، مجلس نروژ تصمیم به تصویب این کنوانسیون گرفت. با آن مصوبه، کنوانسیون استانبول، یکی از قوانین جاری نروژ از سال 2017 است.

1. (HIV)

منابع:

1.      FN-sambandet. United Nations Association Of Norway. Kvinners menneskerettigheter er under sterkt internasjonalt press. Sist oppdatert: 01.07.2021

https://www.fn.no/tema/fattigdom/kvinner-og-likestilling

2.      UN women’s rights committee urges Turkey to reconsider withdrawal from Istanbul Convention as decision takes effect. United Nations Human Rights Office og the high commmissioner. GENEVA (1 July 2021)

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27242&LangID=E

3.      Biden rebukes Turkey after it quits accord protecting women. The Guardian, Sun 21 Mar 2021

https://www.theguardian.com/world/2021/mar/21/joe-biden-condemns-turkey-for-withdrawing-from-accord-designed-to-protect-women

4.      Turkey formally withdraws from treaty to prevent violence against women.  France 24. Issued on: 01/07/2021 – 08:47

https://www.france24.com/en/europe/20210701-turkey-formally-withdraws-from-treaty-to-prevent-violence-against-women

5.      Turkey to pull out of Istanbul Convention on violence against women. Deutsche Welle (DW) Made for minds. 30.06.2021

https://www.dw.com/en/turkey-to-pull-out-of-istanbul-convention-on-violence-against-women/a-58114681

6.      Turkey slammed for quitting treaty protecting women’s rights. Deutsche Welle (DW) Made for minds. 20.03.2021

https://www.dw.com/en/turkey-slammed-for-quitting-treaty-protecting-womens-rights/a-56941413

7.      LOVDATA. Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/2011-05-11-22

تهیه و تنظیم : شهناز قاراگزلو